Ulrike Jaumann-Lang

Ulrike Jaumann-Lang

Ulrike Jaumann-Lang

praxis@jaumann-lang.de

Biography

Ulrike Jaumann-Lang (Germany)

Praxis für systemische Beratung, Therapie (DGSF) und Persönlichkeitsentwicklung

www.jaumann-lang.eu

All sessions by Ulrike Jaumann-Lang